Darbotvarkė

loading

Projekto tikslai

Projekto „Dvejos marios – 2011“ tikslas - atkreipti įvairių Baltarusijos nevyriausybinių organzacijų, nepriklausomos žiniasklaidos, aktyviosios visuomenės, atsakingų institucijų dėmesį apie aplinkosaugos svarbą. Ypač atkreipti dėmesį į galimai pavojingą Astravo atominės elektrinės žalingą (gal būt ir katastrofišką) poveikį žmogui, jo sveikatai ir gamtai tiek Baltarusijoje, tiek Lietuvoje.

Todėl projekto Lietuvoje metu 2011 m. liepos 7-9 dienomis aktyviems Baltarusijos atstovams (19-ai žmonių) buvo surengti kvalifikuoti seminarai:

1. 2011 m. liepos 7 d. – seminaras apie Astravo bei kitų atominių elektrinių galimas grėsmes žmogui ir gamtai.

2. 2011 m. liepos 8 d. – seminaras apie gamtos ir kultūros paveldo, sveikos, švarios, kultūringos, prasmingos, žmogų ugdančios aplinkos pateikimą Neries regioniniame parke (kaip tipinėje Lietuvos saugomojoje teritorijoje). Tai yra kaip atsvara, kaip priešingybė pirmam klausimui (atominių elektrinių keliamai grėsmei). Tai turi skatinti žmogų (svečią) susimastyti, kuriuo keliu turime eiti.

3. 2011 m. liepos 9 d. – diskusijos liepos 7 d. ir liepos 8 d. seminarų tema.

Taip pat seminarų bei diskusijų metu buvo paliečiami alternatyvios energijos šaltinių plėtojimo, ekologinės satybos, ekologijos visumoje, švarios aplinkos klausimai.

Visais šiais klausimais svarbu buvo išgirsti svečių iš Baltarusijos nuomonę.