Darbotvarkė

loading

Tikslinės grupės

Projekto „Vytauto Didžiojo kelias į Lucką" dalyvių tikslinės grupės

 

 

Projekto dalyviai buvo parinkti taip, kad:

 

1) labiausiai atitiktų projekto tikslus,

2) kuo didesniam organizacijų skaičiui viešintų projektą "gyvai",

3) su LDK paveldu Baltarusijoje ir Ukrainoje (Lucke) susipažintų kuo daugiau Lietuvos jaunimo,

4) projekto pristatymas ir bendravimas Lucke ir Baltarusijoje būtų aukšto lygio.

 

Pagrindinės projekto dalyvių grupės ar pavieniai svarbūs dalyviai buvo šie:

 

1. Kazimieras Uoka, LR seimo narys, LR Nepriklausomybės Akto signataras, projekto „Vytauto Didžiojo kelias į Lucką" sumanytojas ir šio projekto lyderis.

2. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vilnelė", meno vadovė Laima Purlienė. Ansamblis buvo papildytas kolektyvų „Kūgrinda" ir „Lauksna" atstovais. Iš viso apie 30 žm.

3. Vilniaus senjorų teatras, vadovas režisierius Vytautas Mikalauskas - 6 žm.

4. Nijolė Balčiūnienė - projekto meninių kultūrinių programų vadovė, darbo su lietuvių bendruomenėmis Baltarusijoje organizatorė, Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininko pavaduotoja.

5. Lietuvos skautų sąjungos „Valdovų rūmų" skautų tuntas, vadovas ir tuntininkas Ričardas Simonaitis. Iš viso 15 žm.

6. Lietuvos Karališkoji bajorų sąjunga, Vilniaus skyriaus vadas Jonas Ragauskas, jis yra ir VšĮ „Dvarų kultūros centras" tarybos pirmininkas, 5 žm. Dalyvavo projekto renginiuose ir kelionėje turėjo 20 autentiškų bajorų vėliavų.

7. Lietuvos totorių bendruomenių sąjunga, pirmininkas Adas Jakubauskas, 3 žm.

8. Vilniaus Pranciškaus Skorinos (baltarusių) vidurinė mokykla, moksleivių grupės vadovė muzikos mokytoja Valentina Kovalčuk, 6 žm. Ši grupelė kelionėje pateikdavo savo meninę programą baltarusių kalba.

9. Ukrainiečių bendruomenės Lietuvoje atstovai, 3 žm., šiame skaičiuje: Vasil Kapkan, profesionalus vertėjas - lietuvių-ukrainiečių-lietuvių kalbos; Frankivi Lyubomir, gyvenantis Ukmergėje - rašytojas, Ukrainos rašytojų sąjungos narys bei jo žmona Izolina.

10. Istorikai - Romas Batūra, Žydrūnas Mačiukas, Eugenijus Svetikas, Jonas Laurinavičius, Tomas Baranauskas, 5 žm.

11. Trakų rajonos savivaldybės meras Vincas Kapočius. Jis Lucke kartu su Lucko miesto meru pasirašė ketininmų protokolą dėl ketinimo Lucko ir Trakų miestams ateityje tapti susigiminiavusiais miestais.

12. Balaševičiūtė Vilija, Šakių „Varpo" vidurinės mokyklos 11 klasės moksleivė - 2009 metų Lietuvos jaunųjų istorikų olimpiados laimėtoja. Projekte dalyvavo kartu su savo istorijos mokytoja metodininke Rita Mauziene, 2 žm.

13. UAB „Baltų juvelyrika" - rengė baltų juvelyrikos parodėles kelionės metu, 2 žm. - moksleiviai iš Vilniaus Gabijos gimnazijos.

14. Tatjana Ščiurina (Vilnius), Tarnavičiūtė Vilija (Zapyškis, Kauno r.) - pedagogės, blaivybės puoselėtojos.

15. Hubertas Martinkėnas - Lietuvos „Sąjūdžio" Vilniaus skyriaus tarybos narys.

16. Orlauskienė Ona - Aukštųjų Panerių bendruomenės pirmininkė, Vilniaus vaikų darželio „Aušrelė" vyr. auklėtoja.

17. Alfredas Gabrijolavičius - Riešės (Vilniaus r.) bendruomenės centro vadovas.

18. Fotomenininkas Vytautas Daraškevičius, Lietuvos fotomeninkų sąjungos narys.

19. Danutė Kurmilavičiūtė, Vilnius - korespondentė, redaktorė.

20. Vidas Dulkė, Pasvalys - UAB „Pasvalio laikraštis" korespondentas, fotografas.

21. Saulius Bagočiūnas - režisierius, operatorius.

22. Kiti dalyviai.