Darbotvarkė

loading

Projekto tikslai

Projekto „Vytauto Didžiojo kelias į Lucką" tikslai

 

Pagrindinė projekto idėja - atgaivinti istorinę atmintį apie 1429 m. Lucko pilyje vykusį Vidurio ir Rytų Europos valdovų suvažiavimą, kuriame buvo nuspęsta karūnuoti Vytautą, taip pat paskatinti Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos visuomenę domėtis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūriniu paveldu, stiprinti turizmo, kultūros ryšius, skatinti bendras iniciatyvas.

Projekto vykdytojas vadovavosi su LR užsienio reikalų ministerija pasirašyta sutartimi siekiant tokių tikslų:

1. Ilgalaikis vystymo tikslas - Stiprinti daugiašalius santykius su šalimis partnerėmis, palaikyti šių šalių integraciją į euroatlantines struktūras, skatinti jaunimo organizacijas ir bendrijas domėtis LDK kultūriniu paveldu, stiprinti ryšius turizmo, kultūros srityse, formuoti palankų baltarusių ir ukrainiečių visuomenių požiūrį į Lietuvą.

2. Detalesnė tikslų analizė:

2.1. įvesti istorinę-kultūrinę dimensiją į Lietuvos užsienio, kaimynystės ir vystomojo bendradarbiavimo politiką;

2.2. siekti, realaus tarptautinio bendradarbiavimo šia tema, įtraukiant į bendradarbiavimo programą ne tik istorikus, bet ir tų šalių žurnalistus, kitą intelektualinį elitą, kurti tarptautinę LDK tyrinėtojų asociaciją;

2.3. aktualizuoti LDK paveldą Lietuvos ir kaimyninių šalių turizmui, kultūriniams mainams, atviros europietiškos regioninės tapatybės formavimui, artimos kaimynystės politikai;

2.4. Remti mokslinius ir populiarinamuosius, ypač tokius, kuriuose praeitis siejama su regiono dabarties siekiais, projektus LDK praeities tema, ieškoti galimybių tris tautas jungiančių istorinių švenčių organizavimui;

2.5. Inicijuoti ir remti diskursą LDK istorijos tema regiono šalyse, remti LDK idėją palaikančių organizacijų bei LDK klubų kūrimosi idėją regione;

2.6. Politiniame lygmenyje nevengti deklaracijų apie bendrą regiono šalių praeitį.