Darbotvarkė

loading

Projekto komanda

Projekto „Vytauto Didžiojo kelias į Lucką" komanda

 

 

Projekto vadovaujančią bei vykdančią grupę sudarė šie labai patyrę ir kvalifikuoti dalyviai.

 

1. Kazimieras Uoka, LR seimo narys, LR Nepriklausomybės Akto signataras, projekto „Vytauto Didžiojo kelias į Lucką" sumanytojas ir šio projekto lyderis.

2. Jonas Aleknavičius, VšĮ "Gyvenimo akademija" direktorius, projekto administratorius.

3. Laima Purlienė, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė" meno vadovė.

4. Vytautas Mikalauskas, Vilniaus senjorų teatro vadovas, režisierius.

5. Nijolė Balčiūnienė, projekto meninių kultūrinių programų vadovė, darbo su lietuvių bendruomenėmis Baltarusijoje organizatorė, Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininko pavaduotoja.

6. Ričardas Simonaitis, Lietuvos skautų sąjungos „Valdovų rūmų" skautų tunto tuntininkas (vadovas).

7. Jonas Ragauskas, Lietuvos Karališkosios bajorų sąjungos Vilniaus skyriaus vadas.

8. Gaudentas Aukštikalnis, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės viršininko pavaduotojas.

9. Adas Jakubauskas, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas.

10. Valentina Kovalčuk, Vilniaus Pranciškaus Skorinos (baltarusių) vidurinės mokyklos moksleivių grupės vadovė, muzikos mokytoja.

11. Vasil Kapkan, Ukrainiečių bendruomenės Lietuvoje atstovas, vertėjas - lietuvių-ukrainiečių-lietuvių kalbos.

12. Prof. Krescencijus Stoškus, Lietuvos kultūros kongreso lyderis.

13. Frankivi Lyubomir, Ukrainiečių bendruomenės Lietuvoje atstovas, rašytojas, Ukrainos rašytojų sąjungos narys.

14. Doc. dr. Romas Batūra, istorikas, istorikų grupės vadovas.

15. Vincas Kapočius, Trakų rajono savivaldybės meras.

16. Ona Orlauskienė, Vilniaus Aukštųjų Panerių bendruomenės pirmininkė, Vilniaus vaikų darželio „Aušrelė" vyr. auklėtoja.

17. Vytautas Daraškevičius, fotomenininkas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.